!!הידעת
חיטוי בטהרטף
קוטל את כל החיידקים והפטריות
 שיטת העיקור הקר ללא הסכנות שבהרתחה
יעיל ובטוח יותר מכל שיטה אחרת
ניתן לעקר כלים הרגישים לחום
ניתן לשימוש גם בשבת
הבקבוק נשאר ללא אבן
AFNOR נבדק לפי התקן האירופאי